Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp

Tên trường: Sĩ quan Tăng – Thiết giáp
Tên tiếng Anh: Military College of Tank Armour Officer (MCTAO)
Mã trường: TGH
Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên kết Quốc tế

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ Bộ Quốc Phòng

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng)

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
SĐT: 0211.3539.021             Email: info@tsqttg@gmail.com
Website: http://siquantangthietgiap.vn/
Facebook: www.facebook.com/SiQuanTangThietGiap
Xem chi tiết đối tượng, hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại mục 2.8 trong đề án tuyển sinh tại đây.
Ngày 01 tháng 04 năm 1997, Bộ Quốc phòng quyết định đổi tên Trường Sĩ quan Chỉ huy- Kỹ thuật Tăng thành Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.
Từ khóa 20, (năm học 1997 – 1998) Nhà trường chính thức bước vào đào tạo sĩ quan tăng thiết giáp cấp phân đội bậc đại học theo Quyết định số 180/QĐ-TTg của Chính phủ, bằng tốt nghiệp đại học thuộc hệ thống văn bằng Quốc gia. Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Được sự nhất trí của Đảng ủy Quân sự Trung ương ( nay là QUTW), Bộ Quốc phòng, Tư Lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp ra Quyết định số 930/QL – 2003, ngày 30 tháng 11 năm 2003 về việc ban hành biểu tổ chức biên chế của Nhà trường giai đoạn 2004 – 2010, Quyết định thành lập, tái thành lập mốt số đơn vị mới và Quyết định số 158/QĐ-CT-2004 về việc lấy ngày 22/6/1965 – Ngày thành lập Tiểu đoàn 10 là Ngày truyền thống của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. Biên chế Nhà trường gồm 5 Phòng chức năng, 3 Ban trực thuộc, 9 Khoa giáo viên, 5 Tiểu đoàn. Phòng Huấn luyện đổi tên thành Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính đổi tên thành Phòng Tham Mưu – Hành chính; Khoa xe máy trước đây nay gọi là Khao Kỹ thuật chuyên ngành Xe máy; Khoa Cơ bản – Cơ sở tách ra thành hai Khoa: Khoa Cơ bản và Khoa Kỹ thật Cơ sở. Thành lập Khoa tham mưu phương pháp, Tiểu đoàn 3 quản lý học viên sĩ quan. Ban Khoa học công nghệ môi trường ( nay là Ban Khoa học Quân sự), Ban Thanh tra ( nay là Ban Khảo thí) trực thuộc Ban Giám hiệu; Ban Bảo vệ an ninh trực thuộc Phòng Trính trị.
Ngày 30 tháng 5 năm 2009, Trường Sĩ quang Tăng thiết giáp được đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 790/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lịch sử xây dựng và trưởng thành của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp gắn liền với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, sáng tạo chủ động vượt khó, nỗ lực phấn đầu không mệt mỏi của lớp lớp cán bộ, giảng viên, học viên, QNCN, CNVQP, HSQ-BS trong Nhà trường. Chặng đường hơn 50 năm qua có nhiều khó khăn, thách thức, song với bản lĩnh chính trị vững vàng, với những bước đi cơ bản, vững chắc, vừa có kế thừa, vừa phát triển, Nhà trường đã lớn mạnh không ngừng, thực sự góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng, rend luyện, cung cấp cho Binh chủng và toàn quân hàng vạn cán bộ chỉ huy, lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật tăng thiết giáp có phẩm chất, năng lực tốt làm nòng cốt trong xây dựng lực lượng tăng thiets giáp với quy mô, phạm vi ngày một được mở rộng, chất lượng ngày một nâng cao, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.
Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Nhà trường có quyền tự hào với truyền thống vẻ vang của mình và có trách nhiệm viết tiếp những trang sử vẻ vang mới bằng những cống hiến và thành tựu mới. Toàn trường tiếp tục thi đùa giữ vững và phát huy truyền thống: “Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động vượt khó, dạy tốt, chính qui, mẫu mực- đã ra quân là đánh thắng” góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Binh chủng, xây dựng Quân đội và công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.