Trường Sĩ quan Pháo Binh

Tên trường: Sĩ quan Pháo binh

Tên tiếng Anh: The College of Artillery Officer is Training (SQPB)

Mã trường: LBH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên kết Quốc tế

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ Bộ Quốc Phòng

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng)

Địa chỉ: Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội

SĐT: 0433.930.194 – 069.595.831                    Email: tsqpbvn@gmail.com

Website: http://tsqpb.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongPhaobinhVietNam

Chức năng

+ Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của lực lượng Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Là đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Pháo binh.

Nhiệm vụ

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Pháo binh-Tên lửa từ cấp khẩu (tiểu) đội đến cấp trung (lữ) đoàn pháo binh.

+ Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên chuyên môn kỹ thuật Pháo binh – Tên lửa.

+ Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên Pháo binh – Tên lửa.

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên pháo binh quốc tế.

+ Nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự và khoa học kỹ thuật quân sự phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Pháo binh – Tên lửa.

+ Xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

+ Sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ khác.

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.