Trường Sĩ quan Đặc công

Tên trường: Sĩ Quan Đặc Công ( Bộ Quốc Phòng)

Tên tiếng Anh: Commandos School (Ministry of Defense)

Mã trường: DCH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên kết Quốc tế

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ Bộ Quốc Phòng

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng)

Địa chỉ: Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433840625               Email: tuyensinh.sqdc@gmai.com

Website: http://www.tsqdc.edu.vn

Facebook: facebook.com/TruongSiQuanDacCong

+ Tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Đặc công Việt Nam và Quốc tế.
+ Tổ chức nghiên cứu Khoa học Nghệ thuật Quân sự Đặc công.
+ Xây dựng nhà trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có môi trường văn hoá lành mạnh.
+ Sẵn sàng chiến đấu, phòng chống “DBHB”- BLLĐ và chống khủng bố; phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
+ Trình diễn kỹ, chiến thuật Đặc công phục vụ các phái đoàn trong nước và quốc tế nghiên cứu, học tập.
+ Huấn luyện dự bị động viên.

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.