Trường Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ, Đại Học Huế

Tên trường: Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ – Đại học Huế

Tên tiếng Anh: School of Engineering and Technology – Hue University (HUET)

Mã trường: DHE

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

CS1: 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, TP Huế

CS2: 05 Hà Nội, Vĩnh Ninh, TP Huế

Điện thoại:02434 3845 799                  Email: huet@hueuni.edu.vn

Website: huet.hueuni.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/et.hueuni/; Email: huet@hueuni.edu.vn

Website: http://www.husc.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/husc.edu.vn

Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.