Trường Khoa Du lịch, Đại học Huế

Tên trường: Khoa Du lịch – Đại học Huế

Tên tiếng Anh: School of Hospitality and Tourism – Hue University (HAT)

Mã trường: DHD

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Đại học văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, Tp. Huế

Website: http://hat.hueuni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/KhoaDuLichDaiHocHueHat/

Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

 Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch tại Đại học Huế, ngày 14/1/2008 Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế.

Lịch sử thành lập Khoa Du lịch đại học Huế

Định vị tại Huế, thành phố du lịch lễ hội Khoa Du lịch (Đại Học Huế) là một đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Đại Học Huế được xây dựng trên cơ sở Bộ môn Du lịch, Đại học Kinh tế Huế. Với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Khoa đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên cơ sở nguồn lực vững mạnh của Đại Học Huế, hiện nay Khoa là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hoá, hoa học, giáo dục lớn nhất ở Miền Trung.

Là một môi trường lý tưởng cho đào tạo du lịch, kết hợp học tập đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Khoa còn có trung tâm thực hành tại chỗ, kết hợp với các tổ chức đào tạo và các doanh nghiệp khác trên địa bàn để tạo ra hệ thống cơ sở thực hành nghề nghiệp và nâng cao năng lực vận dụng thực tiễn cho người học – yếu tố tạo ra sự khác biệt về chất lượng.

Cùng với sự phát triển nhanh của ngành du lịch, trong thời gian qua, nguồn nhân lực du lịch của cả nước nói chung, khu vực miền trung tây nguyên nói riêng đã liên tục tăng về số lượng và có bước phát triển cả về mặt chất lượng. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, có kinh nghiệm, có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong tổng số lao động đã tăng dần. Tuy nhiên chỉ có 5% đạt trình độ đại học trở lên, 20% được đào tạo và bồi dưỡng qua các trường trung học, dạy nghề và đào tạo tại chỗ, số còn lại chưa được đào tạo cơ bản và bài bản về du lịch. Đến nay, tỷ lệ này vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể, vì nhu cầu bổ sung mới lao động du lịch cao hơn năng lực đào tạo của các trường.

Để thấy rõ hơn vấn đề cốt lõi trong đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao ngành du lịch, thì những con số trên cũng chỉ mới cho thấy một phần của “tảng băng nổi”, đó là sự thiếu hụt về đội ngũ người làm công tác quản lý có trình độ chuyên môn cao, nhưng chưa cho thấy điều quan trọng hơn đó là mức độ phù hợp giữa nghề được đào tạo và công việc mà họ đảm trách, và từ đó là mức đảm bảo chất lượng công việc. Thực trạng này cũng được nhìn nhận bởi các nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm đến du lịch Việt Nam.Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải tăng cường đào tạo nhanh và đào tạo lại cán bộ làm công tác du lịch có trình độ chuyên môn cao về du lịch.

Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa thiên – Huế, khu vực miền trung tây nguyên nói riêng và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch tại Đại Học Huế, ngày 14/1/2008 thành lập Khoa Du lịch trực thuộc Đại Học Huế.

Sự ra đời của Khoa Du lịch – Đại Học Huế sẽ tạo điều kiện cho Đại Học Huế khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một đại học trọng điểm đa ngành ở Miền Trung và Tây nguyên. Khoa Du lịch – Đại Học Huế ra đời mở ra cơ hội tốt hơn cho người học có điều kiện học tập ở trình độ cao thuộc các chuyên ngành du lịch, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp và của ngành, nâng cao danh tiếng, uy tín và hình ảnh của du lịch miền trung tây nguyên nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chung. Sự ra đời của Khoa Du lịch – Đại Học Huế cũng sẽ góp phần tô đậm và nâng cao hình ảnh của Huế với tư cách là thành phố của du lịch và lễ hội của Việt Nam -Thành phố Festivals.

Với tầm nhìn: “Xây dựng Khoa Du lịch – Đại Học Huế thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ có chất lượng và uy tín trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh du lịch, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế”. Khoa Du lịch – Đại Học Huế đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên cơ sở nguồn lực vững mạnh của Đại Học Huế – ‘một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hoá, khoa học, giáo dục lớn nhất ở Miền Trung’.

Giai đoạn sau 2010, qui mô đào tạo bậc đại học khoảng 500-600 sinh viên trong đó (hệ chính qui là 350-400) với nhiều chuyên ngành mới và đa dạng hoá đáp ứng nhu cầu về lao động có trình độ chuyên môn sâu và tính chuyên nghiệp cao của ngành du lịch dịch vụ. Đồng thời tiến tới mở các chuyên ngành đào tạo sau đại học (trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành du lịch)

Song song với các chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Việt, Khoa đã và đang thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các Đại Học có uy tín quốc tế để đào tào cử nhân du lịch dạy bằng các ngoại ngữ sau:

Dạy bằng tiếng Pháp: Trường Đại Học Perpignan – Pháp, Tổ chức các đại học pháp ngữ AUF từ 2002

Dạy bằng tiếng Anh: liên kết với Khoa Du lịch – Khách sạn – Đại Học Công nghệ Auckland, New Zealand (từ 1996), Đại Học Quản lý công nghiệp Lữ hành (từ 2003); Đại Học Krems – Cộng Hoà Áo (từ 2007)

Kết thúc khóa học, những sinh viên suất sắc có cơ hội nhận được các học bổng du học ngắn hạn hoặc dài hạn ở một số nước như Pháp, Canada, New Zealand, Mỹ,…

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.