Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên)

Tên trường: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University Of Information And Communication Technology (ICTU)

Mã trường: DTC

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết Quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Đường Z115, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208.3846254         Email: contact@ictu.edu.vn

Website: http://ictu.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdaihoc.ictu

Các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư hệ chính quy: 870.000 đ/tháng.

Các ngành đào tạo cấp bằng cử nhân hệ chính quy: 740.000 đ/tháng.

Từ 980.000đ/tháng đến 1.170.000đ/tháng

Lộ trình tăng học phí của nhà trường áp dụng theo Nghị định 86 của Chính phủ:

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.