Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên)

Tên trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University Of Medicine And Pharmacy (TUMP)
Mã trường: DTY
Loại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
SĐT: 0280.3852.671
Email: info@tnmc.edu.vn – vanthu@tnmc.edu.vn
Website: http://tump.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/dhyduocthainguyen/

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.