Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Y dược – Đại học Huế

Tên tiếng Anh: Hue University of Medicine and Pharmacy  (Hue UMP)

Mã trường: DHY

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Liên kết quốc tế – Tại chức

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Website: https://huemed-univ.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/FanpageTruongDaiHocYDuocHue/

Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.