Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Tên trường: Đại học Xây dựng miền Trung

Tên tiếng Anh: Mien Trung University of Civil Engineering (MUCE)

Mã trường: XDT

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Liên kết Quôc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ:24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Website: http://muce.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/XDT.MUCE/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học: 1.000.000 đ/tháng x 5 tháng = 5.000.000 đồng;

Cao đẳng 800.000 đ/tháng x 5 tháng = 4.000.000 đồng;

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.