Trường Đại Học Văn Hiến

Tên trường: Đại học Văn Hiến

Tên tiếng Anh: Van Hien University (VHU)

Mã trường: DVH

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Sau đại học – liên thông – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 665 – 667 – 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM

SĐT: 028.3832.0333    Email: info@vhu.edu.vn

Website: http://vhu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/vhu.edu.vn/

Trường Đại học Văn Hiến là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, với ngành nghề đào tạo đa dạng. Nhà trường luôn đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam và linh hoạt theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Đến năm 2030, Trường Đại học Văn Hiến trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp có uy tín cao ở Việt Nam, hội nhập khu vực và tiếp cận chuẩn quốc tế.
“Thành nhân trước thành danh”.
1. Phát triển bền vững
2. Chất lượng giáo dục chuẩn hoá
3. Quản trị hiệu quả
4. Phục vụ chuyên nghiệp
5. Trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng
6. Thân thiện và hiện đại

Tổng hợp Tuyển sinh đại học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.