Trường Đại học Trưng Vương

Tên trường: Đại học Trưng Vương

Tên tiếng Anh: Trung Vuong University (TVU)

Mã trường: DVP

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Km 5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

SĐT: 0243.662.8987 –  Email: tuyensinh@dhtv.edu.vn

Website: http://dhtv.edu.vn/

Facebook:

https://www.facebook.com/dhtv.edu.vn/

https://www.facebook.com/daihoctrungvuong/

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.