Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Tên trường: Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Tên tiếng Anh: Da Nang University of Physical Education and Sport

Mã trường: TTD

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Số 44 Dũng Sỹ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Cơ sở 2: Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

SĐT: 0236.3707.188     Email: tdttdn@upes3.edu.vn

Website: http://dsu.edu.vn/ hoặc http://www.upes3.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/upes3.edu.vn/

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Xem chi tiết tại mục 1.5 trong đề án tuyển sinh của trường tại đây.

Chính sách ưu tiên, xét thẳng

Xem chi tiết tại mục 1.8 trong đề án tuyển sinh của trường tại đây.

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.