Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Tên trường: Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Tên tiếng Anh: Bac Ninh Sport University

Mã trường: TDB

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Website: http://www.upes1.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/TruongDaihocTDTTBacNinh

Đề án tổng thể “xây dựng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thành trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về thể dục thể thao”

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.