Trường Đại học Thành Đông

Tên trường: Đại học Thành Đông

Tên tiếng Anh: Thanh Dong University (TDU)

Mã trường: DDB

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

SĐT: 0220 3559 666 – 0220 3680 186

Website: http://thanhdong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/thanhdong.edu.vn

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.