Trường Đại học Thái Bình Dương

Tên trường: Đại học Thái Bình Dương

Tên tiếng Anh: Pacific Ocean University (POU)

Mã trường: TBD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Cơ sở 2: 08 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Website: http://pou.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongDaihocThaiBinhDuong/

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Trường có 2 Viện và 4 Trung tâm gồm:
– Viện Quản trị tài chính
– Viện nghiên cứu và hợp tác quốc tế
– Trung tâm đào tạo nghiệp vụ du lịch
– Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thực hành
– Trung tâm Hàn Quốc học
– Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và cộng đồng
Không chỉ đào tạo chuyên môn, sinh viên POU được khuyến khích rèn luyện thể chất và phát triển các năng khiếu văn hóa, văn nghệ. Ngoài ra, mỗi sinh viên đều cần phải tham gia một dự án xã hội để thấu hiểu cộng đồng và hoàn thiện nhân cách.
Sinh viên cũng được trang bị kỹ năng ngoại ngữ để có thể tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế. POU thường xuyên giới thiệu các bạn sinh viên tham gia các khóa học ngắn hạn/dài hạn với các trường học/tổ chức liên kết trên toàn thế giới.

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.