Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

Tên trường: Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

Tên tiếng Anh: The University Of Finance And Business Administration (UFBA)

Mã trường: DFA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông- VB2 Đại học

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Cơ sở 1: Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên

Cơ sở 2: Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên

SĐT: 02213.590.449            Email: info@tcqtkd.edu.vn

Website: http://tcqtkd.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaoTaoDaiHocTaiChinhQuanTriKinhDoanh/

1. Văn bằng 2 là gì? Văn bằng đại học thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học.

2. Mục đích của việc đào tạo văn bằng 2?Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội.

3. Hình thức đào tạo văn bằng 2? Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai được thực hiện theo các phương thức giáo dục chính qui và không chính qui với các hệ và các hình thức học sau:

– Hệ không chính qui: Học theo hình thức vừa làm vừa học (học tập trung không liên tục – hệ tại chức cũ), học từ xa, tự học có hướng dẫn.

– Hệ chính qui: Học tập trung liên tục tại trường.Thành lập trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh,Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh. Theo quyết định, trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Trụ sở chính của trường đặt tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh. Trước đó, Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh (nay là Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) trực thuộc Bộ Tài chính,

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.