Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Tên trường: Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi University Physical Education and Sports

Mã trường: TDH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Cao học – Liên thông

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội

SĐT: 0243.386.6058

Email: tuyensinh.tdh@gmail.com

Website: http://dhsptdtthanoi.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/SPTDTTHN/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.