Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tên tiếng Anh: Vinh University of Technology Education (VUTE)

Loại trường: Công lập

Mã trường: SKV

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An

Website: http://www.vuted.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdhspktvinh/

Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đạo đức – Chuyên nghiệp – Sáng tạo”

1. Đạo đức – Trung thực: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh luôn đề cao giá trị đạo đức, tính trung thực của mỗi cá nhân đối với tập thể, của nhà trường đối với xã hội.
2. Chuyên nghiệp – Trách nhiệm: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh yêu cầu tính chuyên nghiệp trong các hoạt động và trách nhiệm đối với tập thể, trách nhiệm đối với xã hội. Mỗi thành viên phải thực sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, cống hiến, tôn trọng luật pháp và quy định của Nhà trường. Nhà trường cam kết và thực hiện nghiêm túc các cam kết của nhà trường với người học, với xã hội.

3. Sáng tạo – Hiệu quả: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh luôn khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong công việc. Luôn tôn trọng sự khác biệt trong giảng dạy và nghiên cứu, trong xây dựng và phát triển nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.