Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng

Tên tiếng Anh: University of Technology and Education – The University of Danang (UTE)

Mã trường: DSK

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363. 835705/530103;

Website: http://www.ute.udn.vn/

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdhspkt/

Facebook: https://www.facebook.com/sinhvienute

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.