Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Tên tiếng Anh: Hue University of Education (HUCE)

Mã trường: DHS

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Liên kết quốc tế – Hệ tại chức

Địa chỉ: Số 34 Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế

Website: http://www.dhsphue.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/dhsphue/

Đại học Sư phạm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và quản lí giáo dục có trình độ đại học, sau đại học theo chuẩn quốc gia; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục khu vực duyên hải Miền Trung và cả nước; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.