Trường đại học quốc tế Việt – Anh

Tên trường: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (ĐH Đà Nẵng)

Tên tiếng Anh: Viet Anh Research and Education Institute – The University of Danang (DDV)

Mã trường: DDV

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236 37 38 399           Email: contact@vnuk.edu.vn
Địa chỉ website: www.vnuk.udn.vn
Địa chỉ website tuyển sinh: www.tuyensinhvnuk.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/vnuk.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/VietAnhvnuk.edu.vn
Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.