Trường Đại Học Quốc tế (Đại học Thái Nguyên)

Tên trường: Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên

Tên tiếng Anh: International School of Thai Nguyen University (ISTNU)

Mã trường: DTQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết Quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 02083.549.188 – Email: tuyensinh@istn.edu.vn

Website: https://istn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Khoaquoctedhtn/

Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn quốc tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng núi phía Bắc và cả nước.
Tầm Nhìn Tiến tới thành lập trường Đại học Quốc tế vào giai đoạn 2025 – 2035 phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Giá trị cốt lõi Tạo môi trường học tập, sinh sống đa văn hóa, đa quốc tịch ngay tại Việt Nam.

– Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giỏi về chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ phục vụ hội nhập.

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.