Trường Đại học Quảng Nam

Tên trường: Đại học Quảng Nam

Tên tiếng Anh: Quang Nam University

Mã trường: DQU

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 102 Hùng Vương – Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam

Website: http://www.qnamuni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocquangnam

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Quảng Nam có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam, được thành lập vào năm 1997 theo Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 08/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.