Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Tên trường: Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Tên tiếng Anh: Hai Phong Private University (HPU)

Mã trường: DHP

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 36 Đường Dân lập, Phường Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.

SĐT: 0225 3740577 – 0225 3833802

Email: daotao@hpu.edu.vn – webmaster@hpu.edu.vn

Website: http://www.hpu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/HaiPhongPrivateUniversity/

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.