Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Nông lâm – Đại học Huế

Tên tiếng Anh: University of Agriculture and Forestry – Hue University (HUAF)

Mã trường: DHL

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Tại chức

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, TP Huế

Website: https://huaf.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo cán bộ kỹ thuật ở bậc đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; phát triển nguồn lực về nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên – môi trường và phát triển nông thôn cho các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.