Trường Đại Học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)

Tên trường: Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University School of Foreign Languages (SFL)

Mã trường: DTF

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

SĐT:  0208.3648.489              Email: khoangoaingu@tnu.edu.vn

Website: http://sfl.tnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/sfl.tnu.edu.vn/

Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên, nền móng của Trường Đại học Ngoại ngữ sau này, được thành lập theo quyết định số 976/QĐ-TCCB ngày 31/12/2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn như sau:

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.