Trường Đại học Nghệ Thuật, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế

Tên tiếng Anh: Hue University – College of Arts

Mã trường: DHN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Hợp tác đào tạo

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, phường Thuận Thành, thành phố Huế

Website: http://hufa.hueuni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hufa.edu.vn/

Theo Quy chế hiện hành. (Xem chi tiết tại đây)

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.