Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

BUH – Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Banking University of Ho Chi Minh City (BUH)

Mã trường: NHS

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Trụ sở chính: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Cơ sở Hàm Nghi: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Cơ sở Hoàng Diệu: 56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website: http://buh.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DHNH.BUH/

Trường Đại học Ngân hàng TP HCM (website: buh.edu.vn) là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đào tạo theo hình thức tín chỉ. Năm 2025 vừa qua, trường đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ra đời và phát triển. Trong 45 năm hoạt động và phát triển, trường đã dần chứng minh được vị thế của mình trong đào tạo giáo dục bậc cao.

Tổng hợp Tuyển sinh đại học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.