Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam University of Fine Art (VUFA)

Mã trường: MTH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

SĐT: (844) 39426972             Email: phonghanhchinhmythuat@gmail.com

Website: http://mythuatvietnam.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/mtvn1925/

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hay còn gọi là Đại học Mỹ thuật Hà Nội chuyên đào tạo bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực mỹ thuật. Trường được giới chuyên môn đánh giá là nơi đào tạo mỹ thuật chính quy và có chất lượng cao của Việt Nam. Nơi đây đã là nơi nuôi dưỡng và phát hiện nhiều họa sĩ tài danh Việt Nam.

Với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam theo mô hình đại học tiên tiến phát triển trên cả ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật. Tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế trường đầu ngành về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực mỹ thuật theo hướng đa ngành, đa hệ.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật chuyên nghiệp, phát huy tốt nhất tiềm năng sáng tạo của người học. Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, đạt chuẩn quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật.Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.