Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở 2 TP.HCM)

Tên trường: Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở 2 Tp.HCM

Tên tiếng Anh: University of Labour and Social Affairs 2 (ULSA2)

Mã trường: DLS

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội) Địa chỉ: 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở 2 Tp.HCM Địa chỉ: Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

SĐT: 028.38837.814          Email: info@ldxh.edu.vn

Website: http://www.ldxh.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ldxh.edu.vn/

Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Nhà trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm trình Bộ phê duyệt.

+ Tổ chức đào tạo nhân lực trình độ cử nhân; tổ chức quá trình đào tạo, thi đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với người học theo quy định.

+ Tham gia quá trình tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

+ Tổ chức tuyển sinh và quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học; thực hiện chính sách xã hội đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế.

+ Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.

+ Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Trường. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

+ Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội giao theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.