Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

Tên trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (thuộc ĐH Thái Nguyên)

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Technology (TNUT)

Mã trường: DTK

Loại trường: Công nghiệp

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 666, đường 3/2, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208.3847.145     Email: office@tnut.edu.vn

Website: http://tnut.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocKyThuatCongNghiepThaiNguyen

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.