Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Tên trường: Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Tên tiếng anh: Can Tho University of Technology (CTUT)

Mã trường: KCC

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – VB 2 ĐH, từ xa, tại chức – Sau ĐH – Liên kết Quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Website: https://www.ctuet.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ctuet1/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Các quyết định có liên quan đến quá trình phát triển:
– Quyết định số 363/QĐ.UBT.81, ngày 30 tháng 11 năm 1981 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.- Quyết định số 82/QĐ.UBT.87, ngày 14 tháng 4 năm 1987 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang.
– Quyết định số 02/QĐ.UBT.88, ngày 06 tháng 01 năm 1988 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Đại học Tại chức tỉnh Hậu Giang
– Từ năm 1992, chia tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, Trung tâm Đại học Tại chức Hậu Giang mang tên Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ.
– Quyết định số 1674/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ Ngày 29 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 249/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ trên cơ sở nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.