Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)

Tên trường: Đại học Kinh tế – Quản trị kinh doanh (thuộc ĐH Thái Nguyên)

Tên tiếng Anh:  Thainguyen University of Economics and Business Administration(TUEBA)

Mã trường: DTE

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
SĐT: 0208.3647.685 – 0208.3647.714         Email: webmaster@tueba.edu.vn – tuyensinh@tueba.edu.vn
Website:  http://tueba.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/KinhTeThaiNguyen/
Xét theo kỳ thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)
Nhà trường có sứ mạng là: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội đất nước, nhất là ở khu vực Miền núi và Trung du Bắc bộ”.

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.