Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM

Tên trường: Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM

Tên tiếng Anh: University of Economics and Finance (UEF)

Mã trường: UEF

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Trụ sở: 276 – 282 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Cơ sở: 141 – 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

SĐT: (028) 5422 5555 – Email: tuyensinh@uef.edu.vn

Website: https://www.uef.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/uef.edu.vn

UEF có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp người học phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo; phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng.

TẦM NHÌN UEF sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực, là cái nôi đào tạo ra những công dân toàn cầu thành đạt và sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

sứ mệnh tầm nhìn GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy người học làm trung tâm

Đề cao tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Phát huy tinh thần trách nhiệm và cống hiến xã hội

Coi trọng văn hóa chất lượng

Thúc đẩy hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế.

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO:  Chất lượng: Lấy chất lượng làm nền tảng cho mọi mặt hoạt động của nhà trường.

Hiệu quả: Lấy sự hài lòng của các bên liên quan làm thước đo hiệu quả của Nhà trường.

Hội nhập: Chủ động hợp tác quốc tế, chia sẻ, tiếp thu, đổi mới và phát triển bền vững.

Tổng hợp Tuyển sinh đại học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.