Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM cơ sở Đà Lạt

Tên trường: Đại học Kiến trúc TP. HCM cơ sở Đà Lạt

Tên tiếng Anh: University of Architecture Ho Chi Minh City

Mã trường: KTS

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Số 20, đường Hùng Vương, P.10, TP. Đà Lạt – Lâm Đồng

SĐT: (0263) 355.2527    Email: csdalat@uah.edu.vn

Website: http://www.uah.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihockientructphochiminh.uah/

Theo quyết định số 285/QĐ-ĐHKT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.