Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn,Đại học Quốc gia TP.HCM

Tên trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities (VNUHCM-USSH)

Mã trường: QSX

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM

Website: http://hcmussh.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ussh.vnuhcm/

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia TP. HCM. (Xem chi tiết tại đây)

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG  Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tầm nhìn 2030: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường đại học nghiên cứu trong hệ thống ĐHQG-HCM, nằm trong tốp đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Châu Á.

Mục tiêu: Có những đột phá chiến lược về phát triển nguồn lực, về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hoá đại học.Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện, khai phóng và đa văn hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.