Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: The University of Science (VNUHCM – US)

Mã trường: QST

Hệ đào tạo: Đại học và cao đẳng – Sau Đại học – Liên thông Đại học – Cử nhân Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 227 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://www.hcmus.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/us.vnuhcm/

Tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Quy chế tổ chức hoạt động các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM
Quy chế tổ chức hoạt động các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM  Tải file

Triết lý giáo dục của Trường ĐH KHTN là học thuật, sáng tạo, phục vụ, vì người học và học tập suốt đời.
Dựa trên triết lý giáo dục đó, Trường ĐH KHTN hướng đến các giá trị cơ bản sau đây:

– Vì sự phát triển toàn diện của người học.

– Đề cao tinh thần tự do học thuật, tính độc lập, sáng tạo.

– Chất lượng đào tạo, nghiên cứu là yếu tố quan tâm hàng đầu.

– Đoàn kết, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

– Chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý.

– Gắn kết và phục vụ cộng đồng.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hướng đến việc trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21.

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế; là nơi thực hiện những nghiên cứu khoa học đỉnh cao tạo ra các sản phẩm tinh hoa đáp ứng nhu cầu phát triển KHCN và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển thế giới.

Thời gian, hình thức nhận ĐKXT: theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG-HCM. (Xem chi tiết tại đây)

Tổng hợp Tuyển sinh đại học

Tổng hợp Tuyển sinh đại học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.