Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Tên trường: Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Transport (UT-HCMC)

Mã trường: GTS

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết Quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 2, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Trực tiếp các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh Đại học

Website: https://ut.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tdhgtvttphcm

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trình độ đại học và sau đại học; Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
TẦM NHÌN Các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng “Trực tuyến App”
Đến năm 2020, Trường phấn đấu trở thành trường đại học công lập tự chủ. Đến năm 2030, Trường phấn đấu trở thành trường đại học lớn, đa ngành của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu về giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan, có uy tín, hoà nhập với các trường đại học trong khu vực và vững vàng tiếp cận trình độ các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG Trực tiếp các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh Đại học
Trường phấn đấu trở thành trường đại học đào tạo nhân lực trình độ cao theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải của khu vực phía Nam và cả nước. Hoàn thiện cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ Giao thông vận tải và quốc gia, trong đó, có một số ngành ngang tầm khu vực và quốc tế. Tăng số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ có hàm lượng khoa học cao, đảm bảo tính ứng dụng và triển khai thực tế.
(Theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTĐHGTVT ngày 16 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng trường Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh)
>> Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2022 và tầm nhìn đến năm 2035
Tổng hợp Tuyển sinh đại học

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.