Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tên trường: Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tên tiếng Anh: Namdinh University Of Nursing (NDUN)

Mã trường: YDD

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 257 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

SĐT: (0228) 649 666               Email: dieuduong@ndun.edu.vn

Website: http://ndun.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ndun.edu.vn/

Tiền thân của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là trường Y sỹ Nam Định, được thành lập vào ngày 8/7/1960. Sau đó, trường được đổi tên thành trường Trung học Y tế Nam Hà. Đến ngày 12/9/1981, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 65/HĐBT, nâng cấp trường thành Cao đẳng Y tế Nam Định.

Ngày 25/7/1988, trường được hợp nhất với trường Đại học Y Thái Bình theo Quyết định số 624/BYT-QĐ của Bộ Y tế. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, Bộ Y tế lại ra Quyết định số 797/BYT-QĐ vào ngày 13/8/1991, với việc tách trường ra khỏi Đại học Y Thái Bình.

Cuối cùng vào ngày 26/2/2004, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã ra Quyết định số 24/2004/QĐ-TTg, nâng cấp trường Cao đẳng Y tế Nam Định thành Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.