Trường Đại học Đà Lạt

Tên trường: Đại học Đà Lạt

Tên tiếng Anh: Da Lat University (DLU)

Mã trường: TDL

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Tp. Đà Lạt

Website: http://www.dlu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihocdalat/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Trường Đại học Đà Lạt là một trường Đại học hàng đầu trong khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là địa bàn Tây Nguyên, và là trường Đại học được xếp hạng cao trong hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.

          Trong giai đoạn mới nhà trường xác định phát triển hướng đến mục tiêu là: Xây dựng trường Đại học Đà Lạt trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng trường thành trung tâm nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ hàng đầu cho khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và là trung tâm nghiên cứu xã hội nhân văn mang bản sắc Tây Nguyên; từ đó xây dựng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Đà Lạt là địa chỉ hội tụ các nhà khoa học trên cao nguyên, nơi có môi trường học tập lý tưởng và là bệ phóng tương lai tốt đẹp cho mọi sinh viên.

Trường Đại học Đà Lạt – Đại học trên cao nguyên đang chờ đón các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng có mối quan tâm về một chất lượng đào tạo đại học, về những giá trị mang lại trong tương lai, cũng như cho những người học cần thực hiện mơ ước ngày mai!

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.