Trường Đại học Cửu Long

Tên trường: Đại học Cửu Long

Tên tiếng Anh: Mekong University (MKU)

Mã trường: DCL

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Sau đại học – Tại Chức , tứ xa – Liên kết Quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long

Website: http://www.mku.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/mku.edu.vn/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Đại học Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 04/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 1 năm 2000 của Thủ tướng chính phủ. Trường Đại học Cửu Long là trường đại học ngoài công lập đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, qua hơn 11 năm xây dựng và phát triển đã không ngừng lớn mạnh, thương hiệu của trường đã được xã hội đón nhận. Trường Đại học Cửu Long là một trong số ít các trường đại học ngoài công lập trên cả nước có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với diện tích hơn 22 hecta.“Đào tạo cử nhân, kỹ sư trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học, đa ngành, đa lĩnh vực, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tri thức khoa học chuyên sâu, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân”.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.