Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

Tên trường: Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI)

Mã trường: DCT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại Học – Sau Đại học – Liên thông – Liên kết nước ngoài

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Website: http://hufi.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TuyensinhHUFI/

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
Đến năm 2030, phát triển Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh theo định hướng ứng dụng hàng đầu của quốc gia, có vị thế trong khu vực và quốc tế, luôn tiên phong trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm.

SỨ MẠNG: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ và có thế mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm:

– Đào tạo nhân lực có đạo đức, tri thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của xã hội;

– Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển dịch vụ;
– Thực hiện trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
Nhân văn – Đoàn kết – Tiên phong – Đổi mới.
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
Học tập chủ động, làm việc sáng tạo.

Tổng hợp Tuyển sinh đại học

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.