Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Tên trường: Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Industrial Textile Garment University (HTU)

Mã trường: CCM

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Bồi dưỡng

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:  Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội Email: phongtchc@hict.edu.vn

Website: http://hict.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tshict

Lịch sử phát triển:Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tính đến nay đã tồn tại được 54 năm (1967 – 2021). Tiền thân của trường là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo Quyết định số 27/NT ngày 19/01/1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều năm phát triển, trường đã nâng cấp và đổi tên thành trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội vào ngày 04/6/2015.

Mục tiêu phát triển: Trường cố gắng phấn đấu đào tạo ra nhiều cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có đạo đức, sức khỏe, độc lập trong công việc và có chất lượng cao trong ngành dệt may.

Đội ngũ cán bộ :Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên của Nhà trường được quan tâm và bồi dưỡng để góp phần vào chương trình đào tạo sinh viên của trường. Tính đến năm 2021, Nhà trường có 276 giảng viên cơ hữu, trong đó gần 80% có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ. Ngoài ra, 100% giảng viên dạy thực hành đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ kỹ năng nghề bậc 5 phù hợp với chuyên ngành hướng dẫn, hơn 60% giảng viên của trường đã có kinh nghiệm công tác tại các doanh nghiệp từ 3 – 5 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.