Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Tên trường: Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Tên tiếng Anh: Van Xuan University of Technology (VXUT)

Mã trường: DVX

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 103, Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Website: http://www.vxut.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/dhcnvanxuan/

Với quan niệm kĩ năng và ngoại ngữ phải luôn được coi trọng đặc biệt trong quá trình đào tạo tại Trường và học tập là công việc phải được tiến hành liên tục không ngừng nghỉ trong cả cuộc đời. Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có khả năng thích nghi cao và làm việc được ngay với bất kì môi trường làm việc nào ở trong và ngoài nước.

Khoa Ngoại ngữ Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Khoa Kế toán Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Khoa Tài chính Ngân hàng Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Khoa Công nghệ Thông tin Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Khoa Quản trị Kinh doanh Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Khoa Công nghệ Sinh học Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân không phải là nơi đào tạo tinh hoa, nhân tài mà là nơi đào tạo cơ bản, đại chúng, đảm bảo tất cả các sinh viên sau khi tốt nghiệp đều phải có việc làm ưng ý, phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình. Trách nhiệm của nhà trường không chỉ ở quá trình đào tạo mà cho đến khi các em có việc làm.

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.