Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn

Tên trường: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng)

Tên tiếng Anh: Vietnam – Korea University of Information and Communications Technology – The University of Danang (VKU)

Mã trường: VKU

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.6.552.688 – 02363.667.131      info@vku.udn.vn

Website: http://tuyensinh.vku.udn.vn/

Website: http://viethanit.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/viethanit.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/vku.udn.vn

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.