Trường Đại học Chu Văn An

Tên trường: Đại học Chu Văn An

Tên tiếng Anh: Chu Van An University (CVAUNI)

Mã trường: DCA

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Đào tạo ngắn hạn

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Khu đô thị đại học Phố Hiến – đường Tô Hiệu – P. Hiến Nam – TP Hưng Yên

SĐT: 03213 515 587 – 03213 515 557    Email: chuvanan@cvauni.edu.vn

Website: http://cvauni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocchuvanan

Sứ mạng của nhà trường là cung cấp giáo dục để phát triển nguồn nhân lực gắn với việc làm, tiến hành các chương trình nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Nhà trường phấn đấu để được xã hội công nhận như cơ sở hàng đầu về các quá trình đào tạo, các quá trình nghiên cứu đổi mới và phục vụ cộng đồng. Những điều này được thể hiện qua:

· Thành tích hoạt động, uy tín của các sinh viên, những người đã tốt nghiệp và cán bộ, công nhân viên của nhà trường;

· Tính nghiêm túc, quy mô hoạt động nghiên cứu và tạo dựng tri thức;

· Chất lượng các dịch vụ cộng đồng và các hoạt động văn hóa của nhà trường;

· Sự công nhận bên ngoài và quyết tâm từ bên trong đối với các quá trình quản lý chất lượng;

· Tầm cỡ quốc tế và kết quả hoạt động của nhà trường.

Các giá trị của nhà trường sẽ được đặc trưng bởi: tính thực tế, chất lượng, tính thích hợp, định hướng công nghệ, hành xử theo đạo đức, lấy người học và khách hàng làm trọng tâm, táo bạo, sáng tạo, hiệu quả, quan tâm đến môi trường và sự công bằng với mọi người.

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.