Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)

Tên trường: Trường Sĩ quan Chính trị (Tên dân sự: Trường Đại học Chính trị)

Tên tiếng Anh: Political Officers College

Mã trường: LCH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ Bộ Quốc Phòng

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng)

Địa chỉ: xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

SĐT: 069.841.154  Email:  banbtxb@gmail.com

Website: http://daihocchinhtri.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocChinhTri

– Tên trường: Trường Đại học Chính trị (Political University).
– Tên khác: Trường Sĩ quan Chính trị (Political Officers College).
– Địa điểm đóng quân: xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
II. GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Những nét chính về giáo dục – đào tạo
a. Đối tượng đào tạo
– Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội.
– Đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn.
– Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
– Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành KHXH&NV.
b. Hình thức đào tạo:
– Đào tạo chính quy tập trung dài hạn.
– Đào tạo chính quy tập trung ngắn hạn.
c. Trình độ đào tạo: Cao đẳng, đại học và sau đại học.
d. Các chuyên ngành đang đào tạo:
– Đào tạo thạc sĩ với 3 chuyên ngành: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (bắt đầu từ năm 2014). Hiện nay, Nhà trường đang xây dựng đề án mở rộng đào tạo thêm 02 chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Kinh tế chính trị.
– Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội từ thanh niên và quân nhân đã tốt nghiệp PTTH.
– Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội từ đối tượng cử tuyển dân tộc thiểu số.
– Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội từ sĩ quan đã tốt nghiệp ở các trường quân đội; Hạ sĩ quan, binh sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học.
– Đào tạo giáo viên KHXH&NV các chuyên ngành: Triết học; Lịch sử; Chính trị học; Kinh tế; Tâm lý học; Giáo dục học.
– Đào tạo ngắn cán bộ chính trị cấp phân đội (chuyển loại chính trị 6 tháng).
– Hoàn thiện đại học cán bộ chính trị cấp phân đội.
– Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
– Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
– Bồi dưỡng nghiệp vụ CTĐ, CTCT cho các đối tượng theo chỉ tiêu.
đ. Mô hình đào tạo:
– Học viên tốt nghiệp các khoá đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội được cấp bằng Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; được kết nạp đảng viên; được phong quân hàm sĩ quan; có đầy đủ phẩm chất, kiến thức, kỹ năng để đảm đương cương vị chính trị viên đại đội (hoặc chính trị viên phó đại đội), bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn và có điều kiện phát triển lên những cấp bậc, chức vụ cao hơn.
– Học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn được cấp bằng Cử nhân đúng chuyên ngành đào tạo, được kết nạp đảng viên; được phong quân hàm sĩ quan; có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng để đảm đương cương vị giáo viên giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường quân đội.
– Học viên tốt nghiệp các khoá đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp bằng Cử nhân chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh; có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng đảm đương cương vị giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; được ưu tiên tuyển dụng, biên chế là giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, hoặc có thể ở các trường cao đẳng, đại học.
– Học viên tốt nghiệp các khoá đào tạo trình độ thạc sĩ được cấp bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kỹ năng vận dụng vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; phương pháp, tác phong công tác khoa học, khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc các ngành, chuyên ngành được đào tạo; có thể tiếp tục nghiên cứu sinh theo chuyên ngành đào tạo.
2. Khái quát hoạt động nghiên cứu khoa học
– Nhà trường là trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có uy tín của quân đội và quốc gia. Cán bộ, giảng viên thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Học viên trong quá trình học tập tại trường được tạo điều kiện tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường và hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội.
– Hàng năm, Nhà trường được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở; biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học; tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học; sinh hoạt học thuật; thông tin khoa học,… phục vụ giáo dục – đào tạo và xây dựng Nhà trường, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.
– Hoạt động thông tin khoa học quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường hợp tác, liên kết thông tin, xây dựng tư liệu, nguồn tin. Thông tin chuyên đề phát triển vượt bậc với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài quân đội. Tổ chức có quy mô và ấn tượng các đợt triển lãm, trưng bày sách, báo, tư liệu, giao lưu tác giả, tác phẩm, văn học nghệ thuật… Thư viện Nhà trường được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, hơn 250 nghìn đầu giáo trình, tài liệu, hệ thống thư viện số dùng chung, mạng MISTEN ngày càng mở rộng, phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo bạn đọc trong và ngoài Nhà trường.
– Tạp chí Khoa học Chính trị quân sự (Tiền thân là tờ Thông tin Khoa học Chính trị quân sự) hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và Luật Báo chí; là địa chỉ tin cậy để đội ngũ cán bộ trong toàn quân nghiên cứu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở các đơn vị cơ sở. Ngày 22/4/2013, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã đưa Tạp chí KHCTQS vào hệ thống danh mục tạp chí được tính điểm ngành khoa học quân sự (0,5 điểm). Từ tháng 01/2015, Tạp chí KHCTQS thực hiện Thông tư 104/2014/TT-BQP, ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, Tạp chí được cấp tới đầu mối đại đội và tương đương trong toàn quân; in 96 trang/ số/ 02 tháng với số lượng phát hành trên 8000 bản. Hiện nay, Tạp chí KHCTQS ngày càng khẳng định vị thế, uy tín của mình đối với bạn đọc trong và ngoài quân đội.
– Website Nhà trường luôn hoạt động có nền nếp, đúng Luật Báo chí; có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; cập nhật kịp thời các hoạt động quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của Nhà trường, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.
– Công nghệ Thông tin luôn phục vụ tốt cho mọi hoạt động của Nhà trường. Hệ thống máy tính, mạng Internet và mạng LAN nội bộ (lắp đặt đến đầu mối đại đội học viên); thường xuyên duy trì đường truyền trực tuyến giữa Khu A và Khu B của Nhà trường (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); đảm bảo tốt an toàn, an ninh thông tin mạng, góp phần quan trọng vào thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Nhà trường và tham gia tích cực, có hiệu quả hoạt động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN LỰC VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN
1. Cơ cấu tổ chức nhân lực
– Cơ cấu tổ chức của Nhà trường gồm: Ban Giám hiệu, các cơ quan chức năng, các khoa giáo viên, các đơn vị quản lý học viên, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác của một đơn vị quân đội.
– Các đối tượng học viên được tổ chức quản lý tại các hệ, tiểu đoàn. Đội ngũ cán bộ quản lý học viên được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm, có khả năng tổ chức tốt các hoạt động quản lý, rèn luyện học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo.
– Các khoa giáo viên được tổ chức thành 14 khoa; đội ngũ giảng viên 100% được đào tạo cơ bản, chính quy; nhiều giảng viên đã trải qua thực tế chiến đấu, quản lý, chỉ huy đơn vị huấn luyện chiến đấu; mẫu mực, nhiệt tình, trách nhiệm; 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học; tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học gần 60%.
2. Triển vọng đào tạo, nghiên cứu khoa học
Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Quyết định 2523/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 791-NQ/QƯTW của Quân uỷ Trung ương “về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Trường Đại học Chính trị đang mạnh dạn, sáng tạo, xúc tiến nhiều giải pháp khẩn trương, quyết liệt nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng tiềm lực, uy tín khoa học của Nhà trường; đa dạng hoá các sản phẩm khoa học; giữ vững là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có uy tín của quân đội và quốc gia.

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.