Trường Đại học An ninh nhân dân (T47)

Thông tin tuyển sinh trường Đại Học An Ninh Nhân Dân
Tên trường: Đại học An ninh Nhân dân

Tên tiếng Anh: Vietnam People,s Security University (VPSU)
Mã trường: ANS
Loại trường: Quân sự
Hệ đào tạo: Đại học
Địa chỉ: Km 18 xa lộ Hà Nội đi Biên Hòa; phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
SĐT: 028.3896.3884
Website: http://dhannd.edu.vn/
https://www.facebook.com/T47.BCA
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)
Mã và thông tin trường Đại học An ninh Nhân dân
Học phí trường Đại Học An Ninh Nhân Dân

Khung chương trình đào tạo trình độ ĐH (Cục Đào Tạo & Bộ Công An)

Khung chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ ” Cao Học” (Cục Đào Tạo & Bộ Công An)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Quản lý hồ sơ cán bộ Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân là hết sức quan trọng và bí mật. Bởi vì ngành Công an có tính bí mật nhanh chóng, chính xác trong công việc quản lý cán bộ là hàng đầu. Khi chưa có sự trợ giúp của máy tính mọi việc đều làm thủ công. Khi có sự thay đổi về gia đình, cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật, chức danh.. . thì cán bộ tổ chức phải qua từng bước tìm từng người để bổ xung sửa đổi cho phù hợp với thực tế. Sau đó lại phải lưu vào hồ sơ. Vì vậy số lượng hồ sơ ngày một tăng, người quản lý hồ sơ cũng phải tăng theo dẫn đến quản lý cán bộ cũng gặp nhiều khó khăn.

Khi lấy ra một hồ sơ cán bộ do cấp trên yêu cầu thì việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn tốn nhiều công sức thời gian. Điều này không những gây nhiều trở ngại, ách tắc cho công việc mà còn có thể xảy ra sai sót nhầm lẫn. Vì vậy qua thời gian thực tập, thực tế tại trường Đại học An Ninh và được sự nhất trí của ban lãnh đạo trường tui mạnh dạn xây dựng cho trường chương trình “Quản lý nhân sự trường Đại học An Ninh Nhân Dân” để được áp dụng sau khi xây dựng xong chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.