Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Tên tiếng Anh: Military Industrial College (MIC)

Mã trường: QPH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – ĐH VB2 chính Quy – Trung Cấp – Cao Đẳng – Bồi dưỡng (Sơ cấp)

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ Bộ Quốc Phòng

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ. SĐT: 0210.3.820 227

Cơ sở 2: Số 22/103 đường Lý Sơn, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. SĐT: 024. 3827 3264

Email: cdcnqppt@gmail.com

Website: http://www.cdcnqp.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/Caodangcnqp/

Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại đây)

Thời gian đào tạo: 03 tháng, 06 tháng và 09 tháng

Các nghề đào tạo: Tiện CNC; Phay CNC; Hàn TIG – MIG – MAG; Cắt gọt kim loại; Hàn; Mạ; Nguội chế tạo; Hóa nổ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Nhiệt luyện; Rèn, dập; Điện công nghiệp; Điện – Nước; Điện lạnh

Lợi ích và chất lượng tốt nhất cho xã hội và cộng đồng từ chức năng và nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học chính là sứ mệnh của trường Cao đẳng CNQP, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.

Xây dựng Nhà trường trở thành trường Cao đẳng đào tạo có uy tín, chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín của Quân đội.

Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Công nghiệp quốc phòng mà tiền thân là các trường: Trung học Kỹ thuật, Công nhân kỹ thuật 3, Trung học Kinh tế và Trường Bổ túc cán bộ sáp nhập lại. Trường được thành lập ngày 24 tháng 3 năm 1952, Trường có nhiệm vụ đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp các ngành kinh tế kỹ thuật; cao đẳng nghề, trung cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn. Đào tạo nâng cao, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, thợ bậc cao cho Ngành CNQP. Đào tạo học viên quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH – HĐH. Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ đào tạo, huấn luyện và sản xuất quốc phòng.

Hơn 60 năm qua, Trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho ngành quân giới (nay là ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam); đóng góp nhiều kết quả thành tích trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Trong những năm gần đây Nhà trường tiếp tục được cấp trên quan tâm đầu tư, nâng cấp, từng bước vươn lên đáp ứng các yêu cầu mới của sản xuất quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.