TMA Đại học Thương Mại

Tên trường: Đại học Thương mại

Tên tiếng Anh: Vietnam University of Commerce  (VUC)

Mã trường: TMA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo:  Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế – Đào tạo ngắn hạn

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:  79 Đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 0243.8348.406

Email: mail@tmu.edu.vn

Website: https://tmu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocthuongmai/

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu (dự kiến)
I. Chương trình chuẩn
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) TM01 A00, A01, D01, D07 250
Quản trị kinh dianh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) TM03 A00, A01, D01, D07 50
Marketing (Marketing thương mại) TM04 A00, A01, D01, D07 250
Marketing (Quản trị thương hiệu) TM05 A00, A01, D01, D07 160
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) TM06 A00, A01, D01, D07 150
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) TM07 A00, A01, D01, D07 150
Kế toán (Kế toán công) TM09 A00, A01, D01, D07 90
Kiểm toán (Kiểm toán) TM10 A00, A01, D01, D07 100
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) TM11 A00, A01, D01, D07 190
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) TM12 A00, A01, D01, D07 110
Kinh tế (Quản lý kinh tế) TM13 A00, A01, D01, D07 250
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) TM14 A00, A01, D01, D07 200
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) TM16 A00, A01, D01, D07 100
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) TM17 A00, A01, D01, D07 220
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) TM18 A01, D01, D07 200
Luật kinh tế (Luật kinh tế) TM19 A00, A01, D01, D07 125
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) TM20 A00, A01, D01, D03 75
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) TM21 A00, A01, D01, D04 180
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) TM22 A00, A01, D01, D07 150
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) TM23 A00, A01, D01, D07 200
Marketing (Marketing số) TM28 A00, A01, D01, D07 100
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) TM29 A00, A01, D01, D07 50
II. Chương trình chất lượng cao (***)
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) TM02 A01, D01, D07 50
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) TM08 A01, D01, D07 50
Tài chính – Ngân hàng
(Tài chính – Ngân hàng thương mại)
TM15 A01, D01, D07 50
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) TM27 A01, D01, D07 50
III. Chương trình định hướng nghề nghiệp
Quản trị khách sạn
(Quản trị khách sạn)
TM24 A01, A01, D01, D07 350
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) TM25 A01, A01, D01, D07 100
Hệ thông thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) TM26 A00, A01, D01, D07 100
IV. Chương trình tích hợp
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB TM30 A01, A01, D07 50

Các giá trị cốt lõi: Truyền thống, Trách nhiệm và Sáng tạo
– Truyền thống: Dân chủ, đoàn kết, nhân văn, hợp tác, chia sẻ, tự lực tự cường, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường;

– Trách nhiệm: Tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước; Cung cấp các chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo ở các trình độ đào tạo đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người học và người sử dụng lao động; Minh bạch thông tin và công bằng trong ứng xử với người học, viên chức và người lao động; Quan tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động; Tham gia tích cức các hoạt động xã hội với các hành động cụ thể, thiết thực; Giải trình các hoạt động của Nhà trường với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
– Sáng tạo: Liên tục đổi mới với tư duy sáng tạo trong hoạt động quản lý, giảng dạy – học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển các mối quan hệ và các hoạt động khác thích ứng với mọi sự thay đổi; kết hợp sáng tạo cá nhân với trí tuệ tập thể; đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong các hoạt động của Nhà trường.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động theo định hướng đổi mới quản trị đại học và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

– Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, từng bước đáp ứng theo chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của xã hội; tiếp tục phát triển các ngành/chương trình đào tạo mới gắn với sự phát triển của nền kinh tế số; đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình và phương thức đào tạo phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

– Tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô đào tạo hợp lý trong điều kiện các chương trình đào tạo được phát triển theo sự thay đổi của nhu cầu thị trường lao động; đảm bảo tương thích giữa quy mô, nhu cầu xã hội về các ngành nghề, năng lực đào tạo và yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

– Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Trường và công bố công khai kết quả kiểm định.

– Nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên; tập trung phát triển một số lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, được công nhận ở tầm quốc gia; gắn kết hoạt động NCKH với nâng cao chất lượng đào tạo.

– Duy trì và tăng cường mối quan hệ bền vừng với các đối tác quốc tế truyền thống, phát triển các dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học quốc tế có uy tín, được xếp thứ hạng cao trên thế giới.

– Phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực NCKH, đẩy mạnh hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và thu hút sinh viên quốc tế theo học tại Trường.

– Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên phục vụ đạt chuẩn theo qui định.

– Phát triển hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và hoạt động khác của Nhà trường.

– Phát triển và đa dạng hoá các nguồn lực tài chính, tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính để nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH; đảm bảo thực hiện cơ chế tự chủ tài chính bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.